Co se jinam nevešlo.

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni plánovat e-learningový kurz pro předmět z oblasti odborného vzdělávání a přípravy, včetně cvičení a prvků strategie on-line výuky, a to s pomocí různých nástrojů a metod výuky zvolených speciálně pro splnění vašich cílů.

Kurz se skládá z deseti modulů, které dohromady vyžadují přibližně 50 hodin studia. Kurz je navržen tak, aby byl dokončen do tří měsíců.Týdenní časový plán jsou zhruba 4 hodiny.